Hizmetlerimiz

Air Handling Unit (AHU)

Klima Santrali Çeşitleri:

 • Karışım Havalı Klima Santrali
 • Taze Havalı Klima Santrali
 • Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali


Klima Santrali Ekipmanları:
Damper Motoru, Donma Termostatı, Sensör, Transmitter, Anahtarlama Ekipmanı, Vana, Vana Motoru, Damper, Sensör, Filtre, Fan, Elektrikli Isıtıcı, Nemlendirme ve Nem Alma Cihazı, Isıtma Serpantini, Soğutma Serpantini

 1. Damper, havanın akış miktarını ayarlamak için kapanıp açılabilen kanatçıklar,
 2. Damper motoru, damper kanatçıklarını açıp kapatmaya yarayan motor,
 3. Sensör, sıcaklık sensörü, basınç transmitteri, nem transmitteri ve hava kalite ölçüm cihazı,
 4. Filtre, havadaki partikülleri tutan ekipman, hassasiyetine göre G7, F7 ve Hepa filtre olarak sıralanabilir. G7 ve F7 için fark basınç anahtarı, Hepa için fark basınç transmitteri kullanılabilir,
 5. Fan, hava akışını sağlayan ekipman, kontaktör ile on-off kontrol, frekans sürücüsü ile oransal kontrol edilebilir. Haberleşmeli sürücüler ile komutlar haberleşmeyle verilebilir.
 6. Donma termostatı, sistemi donmadan korumak için kullanılan bir termostattır, manuel ayarlanabilir ve tuşlu olabilir,
 7. Elektrikli ısıtıcı, sistemde ön ısıtma yapmak için kullanılabilir,
 8. Nemlendirme cihazı, klima santralinden geçen havayı basınçlı su ile püskürtme yöntemiyle nemlendirmeye yarar,
 9. Nem alma sistemi, havadaki nemi soğuk bir yüzeye çarptırarak yoğuşturmaya yarar,
 10. Isıtma serpantini, içinden sıcak su geçiren bir metal plaka sistemidir,
 11. Soğutma serpantini, içinden soğuk su geçiren bir metal plaka sistemidir.


Karışım Hava Klima Santrali:

Taze Havalı Klima Santrali: