Sayaç Okuma ve Faturalandırma

Otelleri deki, hastanelerdeki, vb tüm işletmelerdeki su sayaçlarının, kalorimetrelerin, Gaz sayaçlarının, Elektrik Sayaçlarının ve  Enerji analizörlerinin değerlerinin okunması  okunan bu değerlerin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz.  Böylelikle tüketilen enerjinin hesaplanarak detaylı tüketim raporu sunuyoruz. Tüketim miktarları istenilirse faturalandırama işlemi de yapılabilir.